Čo nevidieť ich sem pridáme, trpezlivosť ruže prináša…